Harlem Shake Geisha

Geisha hadir di Dahsyat, host Dahsyat dan Geisha melakukan harlem shake.

 

Jum'at, 01 Maret 2013 - 15:46

By: ()